Wettexkorsetter och blixtlås

Kejsarens nya kläder.
Visats på vandringsutställningen ”Kejsarens nya kläder” curator Lise Kåreson  på Waldermarsudde, Kabelfabriken Helsingfors, Göteborgs konsthall, Lunds Konsthall, Jönköpings museum m.fl.platser och världsutställningen i Sevilla 1992-1994 samt på Lokstallet i Strömstad 2012.

 

 

Texter:
svd1992_Kejsarensklader
dn1992