Johanna Schartau

Att vara konstnär för mig är att vara i ständig rörelse. På väg.
Från en punkt till en annan punkt till ännu en ny punkt.
Jag utforskar nya delar, som när man letar efter födelsemärken på sin hud.
Hur många gånger jag än tittat finns alltid en ny punkt, en ny linje, ett nytt tecken.
Som rymdens alla stjärnor.

Mitt konstnärliga arbete har jag ofta förhållit mig till personliga referenser. Min historia och bakgrund men också vår allas gemensamma historia.Som i filmen “Farmor Ruth och hennes döttrar” berättas det om en familje- tragedi som utspelar sig 1945 i Äppelviken – en borgerlig förort till Stockholm, men det är också en berättelse om en tid i Sverige mellan och under de två Världskrigen. Eller i brädspelet “Squatopoly”, där utforskar jag min tid i London som ung konststudent i ockuperade hus.

I augusti 2020 färdigställdes gestaltningsuppdraget “Leken” jag gjort för Helsingborgs stad, på Harlyckans idrottshall. En serie barn i rörelse som hoppar bock, står på händer och hänger upp och ner i ett räcke utförda i rostfritt stål.

I min konst arbetar jag med teman som berör mig och jag rör mig mellan olika material och tekniker kanske ungefär som en målare använder sina färger. Det kan vara fotografi, skulptur, teckning, grafik som video eller dokumentärfilm. Jag finns representerad på Statens Konstråd, Malmö Konstmuseum, Ystad Konstmuseum, SAK, Folkets Hus och parker och många landsting och kommuner i Sverige. Mina dokumentärfilmer har visats på SVT, på utställningar och filmfestivaler både i Sverige och utomlands.

Instagram: @fihannajokon

I’m an artist and a film maker. I work with film, photography, sculpture and installations. I often work with projects and themes which are close to myself and my heritage/history. For example my project about London where I lived 30 years ago. ”London calling” (2016), http://www.johannaschartau.se/london-calling/. My latest film ”Grandmother Ruth and her daughters” was broadcasted at Swedish Television in April 2014. Spring 2016 it was shown at The Art Museum in Ystad and in Talsi Museum in Latvia  and in Belgrade, Serbia (2019). It’s about a family tragedy taking place in a bourgeoise suburb of Stockholm, but also about the time between and during the WW1 and WW2. I also have made Public Art for the National public Art Council, and I have just finished a public art installation for Helsingborgs stad. I exhibit both in Sweden and abroad. I’m a member of the artist run space ID:i Gallery http://idigalleri.org/ in Stockholm, Grafiska Sällskapet and Mediaverkstaden in Malmö.