Johanna Schartau

Jag är konstnär och filmare. Jag är intresserad av det bakomliggande; och arbetar många gånger med utgångspunkt från den personliga berättelsen, med film, fotografi, skulptur, installationer. T.ex. i mitt arbete ”London Calling” som tar avstamp i 80-talets London där jag då bodde i ockuperade hus och gick på konstskola. Arbetet har resulterat i ett brädspel ”London Calling, a squatopoly” som jag ritat och konstruerat, det visade med andra verk på på Galleri ID:I i Stockholm, hösten 2016, http://www.johannaschartau.se/london-calling/.  Min senaste dokumentärfilm ”Farmor Ruth och hennes döttrar” handlar om ett familjedrama i min fars familj, den belyser samtidigt Sverige under första delen av 1900-talet. Den visades på SVT dokumentär 2014 och har visats på flera filmfestivaler i Polen, Kina, Tyskland, Portugal och som utställning på Ystads Konstmuseum och Talsi Museum i Lettland.  Jag har gjort offentlig utsmyckning för Statens konstråd/Svenska Bostäder och skissuppdrag för landsting och kommuner. Jag är medlem i det konstnärsdrivna galleriet ID:i i Stockholm http://idigalleri.org/ (där jag skall ha utställning maj 2019), Grafiska sällskapet, Svenska Konstnärers förening och Mediaverkstaden i Malmö. Till och från arbetar jag som konst och film pedagog/lärare;  Österlens skola för konst och design, Ystads konstmuseum och i Skapande skola projekt med både film och konst. Hösten 2018 erhöll jag två-årigt arbetsstipendium från Konstnärsnämnden.

I work as an artist and a film maker. I often work with projects which are conceptually in a way, with themes which are close to myself and my heritage/history. I work with film, photography, sculpture and installations. Recently I made a project about London where I lived 30 years ago. ”London calling”, http://www.johannaschartau.se/london-calling/. My latest film ”Grandmother Ruth and her daughters” was broadcasted at Swedish Television in April 2014. Spring 2016 it was shown at The Art Museum in Ystad and receltly in Talsi Museum in Latvia. It’s about a family tragedy taking place in a bourgeoise suburb of Stockholm, but also about the time between and during the WW1 and WW2. I also have made Public Art for the National public Art Council, and have had a lot of exhibitions both in Sweden and abroad. I’m a member of the artist run space ID:i Gallery http://idigalleri.org/ in Stockholm, Grafiska Sällskapet and Mediaverkstaden in Malmö.