Spöken

En serie fotografier där jag framför en backprojektionsduk agerar till bilder ifrån min barndom.
Cibachromer, varierande storlek.

”Plötsligt ser man en bild som får tiden att krympa ihop. Den påminner om en händelse som ägt
rum i ett tidigare skede av livet. Nuet flyter samman med dåtid, historien går in i samtiden.
I dessa bilder förekommer flera sådana möten mellan en vuxen människa och hennes
barndom. Genom stora backprojektioner har de gamla familjebilderna fått nytt liv och visuellt givit
konstnären möjlighet att träda in i bilderna och lägga nya pusselbitar till blekta minnen.”

Recensioner: kvallsposten2002, GP_17_11_2002 _Nyfiken_DN_på_stan_2003

 

 

 

Utställda på Galleri 21, Malmö april 2002, Gula Rummet Stuvsta september 2002, Studio 44, Stockholm,september 2003, Konstepidemin Göteborg 2003, Uddevalla Konsthall ”Nyfiken på” 26 – oktober – 1 december 2003, Kulturhuset 2004
Bilderna är inköpta av statens Konstråd, Stockholms Läns Landsting och Göteborgs Kulturnämnd.