Selma Schartau

När jag gick på konstfack övertog jag två vävböcker med skisser i som en släkting till mig – Selma Schartau– gjort. Selma gick på konstfack kring 1916. Skisserna har jag bearbetat och sedan gjort nya bilder som collage.

Bilderna är från år 2012 – 2019. Pigment tryck på syrafritt bomulls papper, storlek 48 x 32 cm.
De finns i en varierad upplaga och några finns i en större storlek också. De har bl.a. visats på Almgrens Sidenväveri, Konstnärshuset, Galleri ID:I, Galleri Thomas Wallner och några inköpta av Statens Konstrå/regioner och kommuner.

When I was a student at University of Arts and Crafts in Stockholm, Konstfack, I got a book with sketches which a relative to me, Selma Schartau, made in the 1916  when she was a student at the same school. I have worked with this sketches as collage together with own pictures. Pigment print on acid – free cotton paper/ pigment print, 48 x 32 cm.