4800 threads

2011-2012 gjorde jag kortfilmen 4800 trådar, den utspelar sig på jaquardväveriet
Almgrens sidenväveri i Stockholm och Tissage Burnichon utanför Lyon.

Jag är intresserad av hålkortstekniken man använder i jaquardvävning och
dessa hålkort- ettor och noller- som också är begynnelsen till dagens datorer.

Medans jag gjorde filmen fick jag pengar för att ta fram ett tyg på väveriet i utanför Lyon av Estrid Ericsson Stiftelse. Projektet har visats på Karbygård/Täby 2012, i Talsi Lettland, på Molekyl Galleri Malmö 2014, Konstnärscentrum väst, Göteborg, ID:I 10 år Telefonplan, m.m.

Tyg Budapest, storlek 110 x 300 cm, jaquarvävt på Tissage Burnichon 2012
Filmen 4800 trådar, 4800 threads