Platser jag bott vid

Utsmyckningen ”Platser jag bott vid” Skytteparken Stockholm.
Tio stycken ledljuslådor med fotografier infällda i mur. Orginalfotografier och screentryck överfört på glas monterat i en ram av rostfritt stål. Projektledare Martin West Statens konstråd, Nyréns Arkitketkontor genom Johan Nyrén i samarbete med AB Svenska Bostäder. 
www.statenskonstrad.se