Passagerna i Paris/bok

Passagerna i Paris är en bok med fotografier, tuschteckningar och text av Johanna Schartau
med efterord av Sven Olof Wallenstein.
Boken gavs ut på Bokförlaget Mormor 2007, finns ett fåtal ex kvar som går att beställa av mig: johannaschartau@gmail.com 150,00 SEK
https://www.kristianstadsbladet.se/kultur/schartau-johanna-passagerna-i-paris/