Cowboy and cowgirl

Screentryck upplaga 30, 52 x 72 cm

Finns på Grafiska Sällskapet ellerKonstnärshuset showroom, Smålandsgatan 7, Stockholm, www.konstnarshuset.org
eller kontakta mig på johannaschartau@gmail.com