Commission

2022 Gestaltningsuppdrag, Parkour, Söndrabaljshallen, Hjärnarp, Ängelholms kommun
2020 Gestaltningsuppdrag Leken Harlyckans idrottshall, Helsingborg
2020 Skissförslag, takplattor, Region Sörmland
2019 Skissförslag, Skövde sjukhus, Västra Götalans län
2019 Skissförslag, Harlyckans idrottshall, Helsingborg stad
2018 Idrott är lek, lek är idrott, skissförslag för utsmyckning till Mälaröhallen, Ekerö kommun.
2008 Upplaga Grafiska Sällskapets portfölj.
2008 Tyg Tanter Linköpings Högskola.
2008 Platser jag bott vid. Gestaltningsuppdrag, Skytteparken, Statens konstråd och Svenska Bostäder.
2003 Tennsoldater, upplageverk för Stockholm Läns Landsting.
2003 Skissuppdrag Stockholms Läns Landsting.
1998 Tyg Tanter Norrköping högskola.
1997 Cosi fan tutte Scenografi och kostym Regina Teatern, Stockholm.
1995 Tyget Tanter, utmärkt Svensk Form 95.