Tennsoldater/Tensoldiers.

Ljuslådor för Stockholms Läns Landsting 2003. Fotografi på transparant lambda film monterat i ekram.
Lightboxes with transparant photographies.

Diptyk

Battle1

Battle 2

Battle 3

Svarta riddaren

Jagad