Pont Bir Hakeim

Pont Bir hakeim med prickar

Snöret

Fine art print och sceentryck, 48 x 32  cm.

Pont Bir hakeim med prickar gjordes för Grafiska Sällskapets portfölj 2008 och finns som enstaka blad
på Grafiska Sällskapet liksom Snöret. www.grafiskasallskapet.se