Den röda marmorn

En utställning och ett Fanzine projekt. En del av Periferi, Fanzines av 15 fotografer/konstnärer från Skåne, release 16 november 2022. Vill du köpa Fanzinet, kontakta CFF, kolla in Malmö Konsthalls bokhandel eller kontakta mig.

Den röda marmorn; 100 meter från f.d. Nya Rikskansliet i Berlin, vid Voßstraße, ligger tunnelbanestationen Mohrenstraße. Väggarna och perrongen nere i tunnelbanan är klädda med röd marmor. Likadan marmor kunde man finna i Nya Rikskansliet som Albert Speer ritade åt Hitler innan det förstördes och senare revs av segermakten Sovjetunionen 1948-50. Det Nya Rikskansliet invigdes 1939. Fasaden mot gatan var nästan en halvkilometer lång. Takhöjden inne i de väldiga salarna var 10 meter höga. Besökare skulle känna sig små när de kom på audiens hos Adolf Hitler, de vandrade fram genom salar och gångar utsmyckade med marmor, gobelänger, speglar och guld. Jag får höra att marmorn från Hitlers Nya Rikskansli användes av segermakterna: vid det Sovjetiska Krigsmonumentet i Treptower Park, i tunnelbanestationen Mohrenstraße och i entrén till Humboldtuniversitet. Christian, som jobbar på Stasiarkiven – f.d. Stasihögkvarteret – säger att den röda marmorn där också kommer från Nya Rikskansliet, samt att den finns i tunnelbanan i Moskva. Han berättar att han hört att marmorn även finns i Chrysler Building i New York, men det verkar snarare vara en dröm från en östtysk man som inte hade möjlighet att resa utanför landets gränser på många år. Jag tar mig hur som helst också dit, men den marmorn är mer spräcklig, som en fin entrecôte, och det visar sig att den kommer från Marocko.

Genom historien har byggnader och monument transformerats. I Siracusa finns en kyrka byggd på ett gammalt grekiskt tempel. En metamorfos.

Marmorn från Hitlers Nya Rikskansli har diskuterats och avfärdats, men dröjer sig ändå kvar som en myt, en urban legend. Det vi vet är att marmorn i en del byggnader och monument kommer från samma gruva som marmorn i Hitlers Nya Rikskansli hämtades ifrån. Denna är belägen i Saalburg, 130 km söder om Leipzig. När vi kommer dit en solig höstdag för att köpa marmor skrattar den lite rundnätta ägaren Martin och säger: ”Ah, ni ska ha Hitler-marmor!” Vad som egentligen hände med marmorn från Nya Rikskansliet vet man inte. Kanske är det bara ett sammanträffande att marmorn i Mohrenstraßes tunnelbana liknar den som fanns i Nya Rikskansliet. Ändå är det kittlande att tänka hur nära det var, så nära att man kunde bära marmorblocken över gatan ner till tunnelbanan…

______

100 meters from the former New Reich Chancellery in Berlin, near Voss Strasse, is the Mohren Strasse metro station. The walls and platform inside the station are dressed in red marble. One could find similar marble in the New Reich Chancellery that Albert Speer designed for Hitler before it was destroyed and later demolished by the victorious power, the Soviet Union, between 1948-50.

The New Reich Chancellery was inaugurated in 1939. The façade toward the street was nearly half a kilometer long. Inside the huge halls, the ceilings were 10 meters high. Visitors would feel small when they came to visit Adolf Hitler; they wandered through halls and corridors decorated with marble, tapestries, mirrors and gold.

I’ve heard that the marble from Hitler’s New Reich Chancellery was used by the victorious powers: at the Soviet War Memorial in Treptower Park, in the metro station Mohren Strasse and in the entrance to Humboldt University. Christian, who works at the Stasi Records Archive — previously the Stasi Headquarters — says that they have red marble also from the New Reich Chancellery, and it’s in the Moscow metro. He says that he heard the marble is even in the Chrysler Building in New York, but it seemed more like a dream from an East German man who didn’t have the opportunity to travel beyond the country’s borders for several years. I go there anyway, but the marble is more speckled, like a fine entrecôte, and it seems that it comes from Morocco.

Throughout history, buildings and monuments have been transformed. In Syracuse, there is a church built on an old Greek temple. A metamorphosis.

The marble from Hitler’s New Reich Chancellery has been discussed and dismissed, but still remains as a myth, an urban legend. What we know is that the red marble in some buildings and monuments come from the same quarry as the marble in the New Reich Chancellery. This is located in Saalburg, 130 km south of Leipzig. When we arrive there one sunny, fall day to buy marble, the plump little owner, Martin, laughs and says, “Ah, you want to have Hitler’s marble!”

No one knows what actually happened with the marble from the New Reich Chancellery. Maybe it is only a coincidence that the marble in Mohren Strasse’s metro is similar to what was in the New Reich Chancellery. Still, it is chilling to think how close it was, so close that one could carry a block of marble over the street and down to the metro…

Visat på_
Septemberutställningen, Österlen 2020
Molekyl Galleri, Malmö 11 oktober – 9 november 2019
Galleri ID:i, Stockholm maj 2019