Kulturföreningen Mensala

Anordnar musik konst och film happenings.

Sommaren 2018 hade vi bl.a. gruppen Naklada och Jon Evens från Berlin, samt Vrakets position från Malmö.

Vrakets position, Göran Green och Tommy Lindholm, Malmö

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.