Kulturföreningen Mensala

anordnar musik konst och film tillställningar.

Sommaren 2018 hade vi gruppen
Naklada från Berlin

Vrakets position, Göran Green och Tommy Lindholm, Malmö

Leave a Reply