Contact

ARTIST

Johanna Schartau
Knappsdalavägen 93-25
271 75 Glemmingebro
Sweden

Mobil: +46 (0)70-721 53 06
mail: johannaschartau[at]gmail.com
instagram: @johanna_schartau

https://ed-art.se
https://artworks.se/konstnarer/johanna-schartau
https://idigalleri.org/
https://konstnarshuset.org/
www.grafiskasallskapet.se