Ramsele

Barndomshemmet är som en livmoder, plötsligt föds vi, ibland blir det mer dramatiskt.
När min pappa dog fick jag en tjock bunt med kopior som min farfar hade av målningen “Från Ramsele” av Eric Hallström, farfar kände Eric. Den fina målningen hängde hemma i vårt barndomshem. I fotografiet ”Indianflätor” sitter mamma framför målningen Ramsele, bredvid sitter min tvillingbror Johan och jag med peruker. Det som formar oss som människor beror på den miljö vi är uppväxta i men också på våra gener. Tvillingforskning är stort i Sverige och tvillingar är förstås väldigt lämpade när man skall forska om just arv och miljö, ärftliga psykiska sjukdomar etc. I det här arbetet kan man också höra ett ljudverk, en tvillingforskning jag fick i brevlådan för många år sedan, då levde inte längre min tvillingbror, han gick bort när vi strax skulle fylla tjugo. Ändå togs det för givet i det frågeformuläret att min tvilling fortfarande var i livet. Jag blev väldigt illa berörd, det hade inte gått så många år sedan han hade lämnat oss. Jag fick Svenska Dagbladet att skriva om det i artikeln ”Enkäten är kränkande”. Bredvid ljudinstallationen hänger två målningar, en Johan, min bror gjort och en jag, oberoende av varandra, jag tycker färgerna sammansmälter med varandra. Farfar och resten av familjen finns också med här, inramade i ett mönster från den vävbok jag fått efter en släkting som med gått på  på Konstfack, fast 70 år tidigare än mig (Selma Schartau). Pappas Marimekko skjorta är väl använd och på bröstfickan ser man min pappa med en ljusmätare hängandes framför sina genitalier. Det var han som var familjens fotograf.

His childhood home is like a womb, suddenly, we are born, sometimes it becomes more dramatic.
When my dad died, I got a thick stack of copies that my grandfather had of the painting ”From Ramsele” by Eric Hallström, the painting hung at home in our childhood home. In the photograph ”India wig” my mother  sits in front of the painting that hung in our home,  next to my twinbrother Johan and my self. What shape us as humans is due on the environment we grew up in, but also on our genes. Gemini research is big in Sweden, and the twins are of course very suitable when to do research on just heredity and environment, hereditary mental illness, etc. In this work, one can also hear the twin research I got in the mail many years ago, then did not survive longer my twin brother, he went away when we just would fill twenty. Still, it was taken for granted in the research that my twin was still alive, there they never came to check out. Then I became very upset. There had been so many years since he had left us. SVD wrote about it in the article ”The questionnaire is offensive.” Beside the sound installation hangs two paintings, one Johan, my brother and I made independently of each other, I think the colors merge with each other. Grandfather and the rest of the family are also included here, framed in a pattern from the vävbok I got after a relative who also attended the College of Arts, established 70 years earlier than me (Selma Schartau). Pappas Marimekko shirt is well used and on the chest pocket you see my dad with a camera hanging in front of their genitalia. It was he who was the photographer of the family.