Marmorn efter Rikskansliet i Berlin

T.v.Stasi muséet och t.h. Mohrenstrasse, under hängning, Galleri ID:i maj 2019