Le cimetière

Mannen som flyger

Flygmaskinen

Pappa med vingar

Fotografier/collage utskrivna som Lambda fotografier/Crimson.
Storlek 40 x 31 cm. Upplaga 5.

Beställda av privat bostadsbolag för trapphus.