Anteckningar, mobil

Skultpuren Anteckningar är en mobil med motor, snurrar ca 3 varv i minuten, 200 cm hög. Visad på Utställningen ”London Calling”, Galleri ID:i, Stockholm 2016

Anteckningar -mobil med motor, snurrar ca 3 varv i minuten, 200 cm hög. Visad på Utsätllningen ”London Calling”, Galleri ID:i, Stockholm 2016