Johanna Schartau

Jag är konstnär och filmare och arbetar ofta projektbaserat med utgångspunkt från den personliga berättelsen. Med film, fotografi, skulptur, installationer. ett av mina senaste arbeten ”London Calling” tar sin avstamp från 80 talets London när jag bodde där i ockuperade hus och gick på konstskola. Arbetet har resulterat i ett spel ”London Calling, a squatopoly” och i en utställning som ägde rum hösten 2016 på Galleri ID:I i Stockholm, http://www.johannaschartau.se/london-calling/
Min senaste film ”Farmor Ruth och hennes döttrar” är en dokumentär som visades på SVT i april 2014. Den handlar om ett familjedrama i min fars familj, men belyser också Sverige under första delen av 1900-talet. Våren 2016 visades den på Ystads Konstmuseum tillsammans med fotografier och den modell av min pappas barndomshem jag byggde för filmen. Jag har gjort två andra dokumentärer för SVT, ”I Schartauanien” om en inomkyrklig väckelse och ”Berlinexpressen” – en resa i tid och rum med tåg från Haparanda till Berlin, från Lenins resa över Sverige 1917 till idag. Jag arbetar också med video/konstfilm. Jag har gjort offentlig utsmyckning för Statens konstråd/Svenska Bostäder, beställningsverk till Stockholms Läns Landsting och deltagit i  många utställningar, både i Sverige och utomlands. Jag är bl.a. medlem i det konstnärsdrivna galleriet ID:I i Stockholm, Grafiska sällskapet, SKF och i Mediaverkstan i Malmö.

I work as an artist and a film maker. I often work with projects which are conceptually in a way, with themes which are close to myself and my heritage/history. I work with film, photography, sculpture and installations. Recently I made a project about London where I lived 30 years ago. ”London calling”, http://www.johannaschartau.se/london-calling/. My latest film ”Grandmother Ruth and her daughters” was broadcasted at Swedish Television in April 2014. Spring 2016 it was shown at The Art Museum in Ystad. It is about a family tragedy taking place in a bourgeoise suburb of Stockholm, but also about the time between and during the WW1 and WW2. I have made two other documentary films earlier, ”I schartauanien” (2002) and ”Berlinexpressen” (2006), they have also been broadcasted at Swedish Television. I also have made Public Art for the National public Art Council, and have had a lot of exhibitions both in Sweden and abroad.
I’m a member of the artist run space ID:i Gallery in Stockholm, Grafiska Sällskapet and Mediaverkstan in Malmö.